Arkiv

Archive for the ‘Utbildning’ Category

Större frihet att välja skola

06 april 2011 Lämna en kommentar

Pressmeddelande 30 mars 2011, Utbildningsdepartementet: Större frihet att välja skola för elever som är döva eller hörselskadade

Elever som är döva eller hörselskadade ska få större möjlighet att välja utbildning. Elevernas kunskapsresultat måste också förbättras. Under åren 2012-2014 ska därför 140 miljoner kronor avsättas för en särskild satsning på ökad måluppfyllelse. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler som i dag överlämnar delbetänkandet ”Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30) till statssekreteraren Bertil Östberg.

Läs mer här (regeringens sajt)

Annonser

FAQ

14 juni 2010 Lämna en kommentar

Vad är teckenspråk?

Teckenspråket är ett fullvärdigt och visuellt språk med ett eget ordförråd och egen grammatik. Skillnaden mellan teckenspråket och talspråket är att teckenspråket uppfattas med synen (visuellt) och produceras med händerna (gestuellt).
Talat språk däremot uttrycks med rösten (vokalt) och uppfattas med hörseln (auditivt).
Källa: Stockholms dövas förenings hemsida www.stockholmsdf.se

º Finns ett teckenspråk för alla länder? Varje land har sitt eget teckenspråk.

º I Örebro bor och studerar mellan 1 500 och 2 000 personer som har teckenspråk som
förstaspråk.

º Sedan 1 juli 2009 har Sverige en ny språklag. Denna lag innebär bland annat att svenskt teckenspråk är likställt med våra minoritetsspråk med alla rättigheter som det innebär.

º I teckenspråk finns dialekter och slang. Språket utvecklas ständigt av användarna. Teckenspråket har tecken för allt. Om tecken saknas för nya företeelser så skapas nya. Det finns nästan lika många teckenspråk som det finns länder i världen.

Kolla in Unga Tyst Teater!

13 december 2009 Lämna en kommentar

Unga Tyst Teaters fokus är att utbilda ideella ledare och inspirera ungdomar till att starta egna grupper, samt säkra ungdomarnas rätt att få utöva kulturverksamhet på sitt eget språk. Målgrupp för projektet är ungdomar i åldern 14-25 år. Under året 2008 nådde projektet ca 1000 personer genom projektets olika aktiviteter och föreställningen Open Sign.

Självklart kollar du in YouTube-klippet från november då Open Sign gästade Örebro

Se projektledaren Mia Modig berätta om Unga Tyst Teater

Kulturministern lär Dig svenskt teckenspråk!

11 oktober 2009 Lämna en kommentar

Res runt i tunnelbanenätet men stig på teckenspråkslinjen och lär dig grunderna i svenskt teckenspråk. En rad svenska kändisar hjälper till att visa över 750 tecken. Kan de så kan du!  Kolla in teckenspråkswebben från UR

Gå en ”minikurs” i svenskt teckenspråk gratis på webben!

26 maj 2009 Kommentering av

Välkommen till Teckenspråkswebben. Res runt i tunnelbanenätet och utforska de nya stationerna Teknik, Sport och Väder, och lär dig kommunicera med ditt lilla barn med hjälp av Babytecken.

Gå kursen här på UR-sajt om teckenspråk