Arkiv

Archive for maj, 2010

Örebro konstskolas avslutningsutställning 2010

Börjar: den 15 maj 2010 och avslutas: den 21 maj 2010 kl. 17:00

Plats: CAPITÄN, GALLERI 19, GALLERI NORD, LUX, VIVALLA CENTRUM OCH NORA KONSTHALL

(Mitt och andras verk finns på Galleri Nord)

Örebro Konstskolas elever invaderar 2010 inte mindre än fem gallerier samtidigt. Sedan drar skövlingståget vidare till Nora.

Där kommer vi samla allt för att ni ska kunna bevittna vår triumf…Det här är vår invasion, vår estetiska krigsföring – allt för konstens skull!

15 – 21 Maj 2010 intar vi: CAPITÄN, GALLERI 19, GALLERI NORD, LUX, VIVALLA CENTRUM

Utställningen håller öppet på alla ställena kl 12-17 varje dag under perioden. Vernissagen är rullande och börjar kl 11.00 i Vivalla Centrum. Kl 13.00 fortsätter den på Galleri Nord, Storgatan 29. Kl 14.00 är den på Galleri 19, Storgatan 19. Kl 15.00 är den på Capitän, Drottninggatan 49. Och senare avslutas den på Lux, vid Fanjunkarevägen.

Onsdagen den 19 Maj kl 17.30-20.00 kommer ett antal performance att visas på Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14.

24 Maj avancerar vi till NORA KONSTHALL och där håller vi ställningarna till och med 14 Juni.

Ta med vänner och konstintresserade! Välkomna och skåda konsten!!

Med soliga hälsningar // Sara Domström

Annonser

Teckenspråkig Kulturskolas framtid

Örebro Teckenspråkiga Kulturskola är nu inne på det 3:e och sista året. Vad händer sedan, tänker ni?

Onsdagen den 12 maj kl. 9.00-12.00… sammanträder kultur-och medborgarnämnden för att ta det näst sista steget vad gäller Örebro Teckenspråkiga kulturskolas framtid.

I ärendehandlingen kan man läsa att det är ett s.k. beredningsärende. Detta innebär att man tar det sista steget = beslut fattas,  först vid nästa nämndmöte:  onsdagen 9 juni.

Det kan dock vara en mycket spännande o givande diskussion som är intressant att ta del av nu på onsdag 12 maj  – i synnerhet när Örebro stad har utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad; Vågar man säga nej till en fortsättning av TSPKS? 😉

Tolkar givetvis på plats.

F.k: vid nämndmötet får man som åhörare inte yttra sig, endast lyssna. För att få yttra sig muntligt måste nämnden bjuda in, vilket man inte gjort den här gången. Givetvis är man som medborgare fri att skriva om sina tankar och förslag  (yttrande) till kultur-och medborgarnämnden. Så känner ni efter mötet att ni vill tillägga/ge förslag osv. –  så gör absolut det! Maila nämndsekreterare: anna.b.nilsson@orebro.se