Arkiv

Archive for januari, 2010

Deaf arts now och Nordisk kulturfestival

28 januari 2010 Lämna en kommentar

Är du döv, professionell poet, skådespelare, konstnär, fotograf, dansare eller filmare?
Är du intresserade av att delta i ett stort europeiskt kulturevenemang och jobba tillsammans med andra konstnärer?
Söker du nya erfarenheter och ny inspiration?
Då är deaf arts now något för dej!

Nordisk kulturfestival kommer att ordnas nästan samtidigt som Deaf arts now och ni har chans att visa upp ert arbete för allmänheten.  För ytterligare information- kolla på länken Nordisk kulturfestival

ZOOM webtv har varit till Sverige och gjort ett roligt inslag om evangemangen. Se inslaget!

Annonser

Döv kulturcentra

28 januari 2010 Lämna en kommentar

År 2006 öppnade man i Toronto ett dövkulturcentra med  inriktningar på konst (De’via), litteratur, dövhistoria och teckenspråket. Visst skulle det vara häftigt om vi också hade ett centra som t ex i Örebro. En dröm att uppfylla?! Vad skulle det betyda för dig om det fanns en centrum med alla inriktningar inom dövkultur?

Presentataion av dövcentrat på ASL.

Konferensen 11 mars

22 januari 2010 Lämna en kommentar

Bakgrunden till varför vi ordnar konferensen ‘Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!’

Tema med tillgänglighetsfrågor för döva och teckenspråkiga personer har alltid varit aktuella i samhället – vi är inne på 2000 talet och fortfarande är tillgängligheten inte bra.

 Alla medborgare, oavsett om de har något funktionshinder eller ej, ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Verksamheter som finansieras med skattemedel bör självklart vara tillgängliga för alla.

 Ju större resurser samhället lägger ned på att göra information och miljö mer tillgänglig för funktionshindrade, desto mindre ensamma känner de sig.

 1 juli 2009 kom språklagen som betonade på att teckenspråkiga ska få likvärdig information som andra i samhället.
Vi vill stimulera, ge inspiration och idéer till hur kommunerna och landstingen ska kunna fortsätta arbetet för en ökad tillgänglighet för teckenspråkiga personer.

 Det är viktigt att stärka och öka utbudet av teckenspråkig information inom alla områden.

Tillgänglighetsfrågorna genomsyrar många områden inom kommun, landsting och i samhället i stort. I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att vara delaktiga och jämlika i levnadsvillkoren. Det förutsätter då att alla ges möjlighet att bli aktiva samhällsmedborgare efter sina egna förutsättningar och att inga hinder skall finnas. Hindren för människor med funktionshinder kan bestå i bristande tillgänglighet, i dåligt bemötande, att en viss grupp blivit bortglömd eller är osynlig.

Många kommuner, landsting och myndigheter i Sverige inte har gjort tillräckliga tillgänglighetsinsatser för den teckenspråkiga gruppen. Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, ”Från patient till medborgare” bör tillgängligheten ha genomförts fram till år 2010. Det är en ganska kort tid kvar för att alla kriterier skall bli uppfyllda.

Nu har språklagen kommit till mångas glädje! Vi hoppas lagen kommer att vägleda Sverige till att förstå och göra Sverige mer tillgänglig för alla teckenspråkiga!

Dövkultur

22 januari 2010 Lämna en kommentar

Det finns en intressant hemsida som handlar om dövkultur.

Se länken http://dovmed.sdr.org/index.htm

För mig är dövkultur ett stort område – och ibland kan ämnet vara svårdiskuterat. Jag upplever när man förstår dövkulturens innebörd har man mer förståelse för hur vi och hörande fungerar. Vad tycker ni?

HAR DU NÅGOT ATT SÄGA? SE DÅ TILL ATT FOLK KAN LYSSNA!

21 januari 2010 Lämna en kommentar

Den 1 juli togs en ny språklag i bruk. Den innebär att svenskt teckenspråk idag likställs med minoritetsspråk, med alla de rättigheter som det innebär. För att uppmärksamma lagen men även svenskt teckenspråk som en demokratifråga anordnas konferensen ”Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!”.

Givetvis är WeSign med i detta arbete, vilket vi skrivit om tidigare i samband med nyheten att Örebro vill utropa sig till “Europas teckenspråkiga huvudstad”. Se i rubriken Debatt här till vänster  vad som då skrevs på bloggen (13 oktober 2009 resp 10 november).

861 visningar!

15 januari 2010 Lämna en kommentar

Den teckentolkade versionen av O, Helga Natt som sändes på julafton visades 861 gånger på TV4 play.

Såg du den?

Foto: Mikael Sundberg, Örebro